Tel:        06-51882002

                                                                                                           Email:     info@coendershypotheken.nl

                                                                                                           Website: www.coendershypotheken.nl

 

 

  Ons bedrijf  ||  Verzekeren  ||  Zakelijk  ||  Particulier  ||  Schade/Overlijden melden  ||  Contact

 Hypotheek          

 Pensioen            

 Verzekeringen   

 Financieringen   

 

Particulier - Hypotheekvormen

 

Er zijn verschillende hypotheekvormen waaruit u kunt kiezen die allemaal net weer anders in elkaar steken. Door hieronder te klikken op één hypotheekvorm, krijgt u een uitleg wat die hypotheekvorm precies inhoudt:

- Aflossingsvrije hypotheek

- Annuiteiten hypotheek

- Beleggingshypotheek

- Levenhypotheek

- Lineaire hypotheek

- Spaarhypotheek     

 


 


Aflossingsvrije hypotheek
Bij deze hypotheekvorm lost u gedurende de looptijd niets af. U betaalt uitsluitend rente over het geleende bedrag. Aan het eind van de looptijd lost u de hypotheek in één keer af, of u sluit een nieuwe hypotheek af. Deze hypotheekvorm wordt vaak gebruikt in combinatie met andere hypotheekvormen.
   
Annuïteiten hypotheek
Tijdens de looptijd van deze hypotheek betaalt u een vast maandbedrag, dat voor een deel uit aflossing en voor een deel uit renten bestaat. In het begin wordt relatief veel rente betaald en weinig afgelost. Aan het einde van de looptijd wordt veel afgelost en weinig rente betaalt.
   
Beleggingshypotheek
U lost bij een beleggingshypotheek gedurende de looptijd geen schuld af. U betaalt rente over het geleende bedrag plus een inleg in aandelen of beleggingsfondsen. Aan het einde van de looptijd wordt het geleende bedrag in één keer afgelost, door middel van de uitkering van deze fondsen.
 
   
Leven hypotheek
U lost bij een levenhypotheek gedurende de looptijd geen schuld af. U betaalt rente over het geleende bedrag plus een premie voor een levensverzekering. Aan het einde van de looptijd wordt het geleende bedrag in één keer afgelost, door middel van de uitkering van deze levensverzekering.
   
Lineaire hypotheek
U lost iedere maand een vast gelijk bedrag af. Uw schuld, en daarmee ook de te betalen rente, wordt hierdoor elke maand minder. Dit heeft tot resultaat dat ook de maandlast steeds kleiner wordt.
   
Spaar hypotheek
U lost bij een spaarhypotheek gedurende de looptijd geen schuld af. U betaalt rente over het geleende bedrag plus een premie. Deze premie bestaat uit een kostendeel en een risico- en spaardeel De risicopremie zorgt ervoor dat bij tussentijds overlijden de hypotheek kan worden afgelost. Daarnaast legt u elke maand een spaarpremie waarover het rentepercentage van de hypotheek als vergoeding wordt gegeven. Aan het einde van de looptijd is het gespaarde tegoed plus de daarover ontvangen rente precies voldoende om de hypotheek af te lossen.

 

 

 

 

 

 
Ons bedrijf - Verzekeringen - Particulier - Zakelijk - Schade/Overlijden melden - Contact                                            Copyright © 2008